Sochařské práce

Kamenné sochy z pískovce a mramoru

Ručně sekané sochy se stopou po nástrojích nebo naprosto vyhlazené, které se provádějí do jemných detailů. Provádíme také sochy, reprodukční technikou kdy potřebujeme vyrobit naprosto stejnou sochu podle modelu. Z jemnozrnného pískovce sekáme skulptury které vyžadují detailní provedení. Z hrubozrnného pískovce se dají dělat také komplikované plastiky ale nejjemnější detaily do něj nelze provádět. Fontány a sochy které jsou ve styku s vodou je lépe provádět do odolnějších pískovců.

Mramorové sochy jsou odolné a snesou většinou i nejjemnější detaily. Typický materiál je Carrarský mramor. Práce s mramorem je při jeho tvarování a opracování náročná, odměnou je exkluzivní vzhled s odolností přetrvávající staletí.

Sochy betonové

Jsou zhotoveny způsobem nanášeného betonu na kovovou, drátěnou konstrukci. Sochy mají obrovskou odolnost. Jsou vhodné do parků k cyklostezkám. Dají se podbarvit a tím podtrhnout jejich vzhled.

Sochy z šamotové hlíny

Sochy z šamotové hlíny jsou také velmi odolné. Jsou páleny až na 1170°C Sochy jsou duté s v nitřním žebrováním, před výpalem musí být dobře vysušené. Velikost soch je závislá na velikosti pece. Do 1 m 3 nebo z více dílů. Sochy z šamotové hlíny mají osobitý charakter a originální zbarvení závislé na mnoho faktorech. Možností povrchů je rozmanité, sochy se můžou glazovat a tím získat povrch který se dobře udržuje a tím zvýší i svou odolnost.

Sochy z imitace pískovce

Sochy se musí vymodelovat do hlíny. V sochařské hlíně se detaily tváří a výrazů, můžou přetvářet do správného vzhledu a dodat jim v mimice tu správnou jiskru. Na hotovou sochu z hlíny se zhotoví forma z pryže. Tímto způsobem, dusáním do formy je možné zhotovit i více stejných kusů (3).

Bronzové sochy

Sochu vymodelujeme do hlíny, provedeme formu a připravíme pro slévárnu. Ve slévárně nám zhotoví odlitek naší sochy z bronzu. Bronzový odlitek je tenký ale trvanlivý po staletí.

Lití z cínu

Do cínu odléváme drobné sošky a malé předměty spíše jako ukázku na jarmarcích.

Naši zákazníci jsou soukromé osoby, obce, města a Římskokatolická církev.