Sakrální architektura

Kostely

Nejčastějším prvkem jsou obnovy presbytářů. Obvykle se jedná o dlažby, schody, oltáře, ambony, svatostánky, kropenky.

Dodáváme, tvarujeme a osazujeme mramorové prvky. Zde především klademe důraz na precizní provedení do detailu.

Také provádíme restaurátorské práce pískovcových částí soklů, portálů a ostění.

Restaurujeme sochy, pokud jsou zničené tak je vyrobíme nové v podobě původní. To vše je popsáno v sekci restaurování.

Realizace

Barokní Kostel svaté Kláry v centru Olomouce – dnes slouží jako výstavní prostor Vlastivědného muzea. Zde jsme osazovaly 400m2 dlažby.

Presbytář kaple v Poteči. Materiál český mramor ze Slivence. Schody,dlažba,oltář,ambon.

Presbytář kaple v Tichově. Schody,dlažba,oltář,ambon.

Presbytář kostela v Lačnově. Schody,dlažba,oltář,ambon.

Presbytář kostela v Dolní Lhotě. Schody,dlažba,oltář,ambon,svatostánek.

Oltář a ambón v Jasenné.

Svatostánek v Újezdě u Val. Klobouk