Památníky

Připravujeme vstupní projektové dokumentace (záměry).  Jsou zde popsané nejvhodnější kroky k částečné obnově, nebo obnově celkové.  Navrhly jsme na místech rozpadlých památníků i jejich nevyhovujících přilehlých ploch, památníky nové, včetně nově provedené blízké přilehlé plochy.

Harmonizace Památníků a Pietních Míst

Vždy nám šlo o to, abychom minimalizovaly kombinace materiálů a odstínů na jednom památníku. Vzhled památníků a pietních míst po opravách byl více sjednocený a přehledný. Různé terasa, kombinace více barev žul i mramorů na jednom památníku, bylo používáno z důvodu dřívějšího nedostatku kamene.  To jsme řešily vhodnou výměnou kamene s již zmíněným efektem minimální kombinace materiálů.  Opaxit (černé sklo s texty) jme častokrát prasklé, měnily za černou jemnozrnnou žulu.

Rozsáhlé Inovace a Obnovy Památníků

Nové návrhy a realizace památníků: na Pulčinách, v Lačnově, na Vařákových pasekách.

Obnovy památníků s celkovou demontáží a částečnou výměnou kamenných prvků: Francova Lhota, Brumov, Bohuslavice nad Vláří, Poteč, Štítná, Zlín, Jaroslavice…